Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon


 

 


Velkommen til MTB gruppens hjemmeside.

MTB gruppen består av en rekke eiendomsselskaper innen kontor, handel og lager-/logistikk. 
Vi eier og forvalter ca 150.000 kvm eiendom lokalisert med ca 50% i Bergen, 25% øvrig Vestland og 25% i Norge for øvrig. Vårt hovedkontor ligger i Bergen sentum.
 


Aibelbygget på Kokstad:

 


Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon

Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon

Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon