Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon


Torsdag 30. april 2015:
MTB Gruppen (v/ datterselskap av MTB Capital AS) har i dag kjøpt og overtatt Kokstadveien 23 (Aibel bygget).

Vi er stolte av å bli eiere av Bergens flotteste og mest moderne kontorbygg i denne klassen. 
Skanska har i kjent stil bygget et høykvalitets bygg med ”Very Good” Breem Nor sertifisering. Bygget er designet som et passivhus og har behovsstyrt ventilasjon og kjøling. Bygget er koblet til BKK's fjernvarme nett. Eget "parkeringshus" (10.000 kvm) i kjeller med plass til 300 biler vil bli en unik "feature" for denne type bygg i framtiden når den nye "parkeringsnormen" må følges. Man kan nesten også si at bygget etterhvert får eget bybanestopp (i løpet av 2016). Bygget har en svært høy teknisk standard der en kompetent leietager har vært aktiv i planleggingen av bygget. Totalt areal er ca. 27.000 kvm og bygget er prosjektert for ytterligere to etasjer. 

 

Pareto Project Finance kom tidlig i forhandlinger med Ferd Eiendom. Vår tette relasjon til Pareto resulterte videre i at vi som en av få aktører i Bergen ble presentert for prosjektet. Vi fattet raskt interesse for eiendommen og Nordea som er MTB Gruppens største långiver presenterte raskt en god finansieringsløsning. Eiendommen passer også perfekt inn i vår streategi med å konsolidere og utvide vår portefølge. Pareto og Advokatfirmaet BAHR har gjennomført en profesjonell og effektiv kjøps-prosess på vegne av MTB-gruppen. Eiendomsverdien i transaksjonen er i overkant av 570 MNOK.
 
MTB Gruppen vil takke alle involverte i prosessen for sine bidrag og vi ser frem til et godt og langvarig samarbeid med Aibel i årene som kommer.

Presseomtale:
http://www.nenyheter.no/42925


http://www.eiendomsmagasinet.no/bergensere-sto-bak-aibel-kjopet/
 

Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon

 1. januar 2015 overtok vi en ny Rema 1000  eiendom i  Haugesund. Dette er en tidligere  Lidl eiendom med 12 mål tomt  med  ytterligere utviklingspotensiale.

 

Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon
 Sommeren 2014 overtok vi en ny Rema 1000 butikk i Alta på  1400kvm.  Tomten er på ca. 1800kvm.

 

Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon
 Nylig signertre vi avtale med Vinmonopolet om etablering av nytt utsalg i Sørfjordsenteret. Planen er at  dørene til det nye polet åpner etter sommerferien.

 

Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon
 15. oktober 2013:
 Vi overtok e
n ny eiendom i Odda fra Røynstrand Eiendom AS. Dette  gjelder seksjon nr. 1 i  Sørfjordsenteret der Posten har vært leietager. Seksjonen har et areal på  1.962 kvm brutto. Fra  før eier vi  seksjon nr. 2 der bl.a Rema 1000 og NAV er leiertagere. I 2008  kjøpte vi også  "Telehuset" som henger  sammen med disse seksjonene og det er med stor glede  vi nå kan  erklære oss som eiere av hele  Sørfjordsenteret. Odda Kommune, Vinmonopolet og  Posten er  aktuelle leietagere for dette arealet i  seksjon 1.
 

Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon

Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon

6. mai 2013:
Rema 1000 har signert en ny 10 års omsetningsbasert leieavtale for sin butikk i Odinsvei 61 (Fanaveien ved bybanen). Butikken har opplevd en formidabel omsetningsøkning etter at bybanens anleggsmaskiner omsider har forlatt området. Kjøpmann Jarle Lilletvedt sikter nå mot en omsetning på over 100 mill i året når butikken utvider med ca. 300kvm. 
Handelsbanken har også forlenget sin kontrakt med 10 år. I 2 etg. er det nå etablert et nytt legekontor og Netprint AS leier arealer til kombinert butikk/produksjon i 1 etg.