Legg til ny applikasjon
Ved å trykke på knappen over vil du få muligheten til å legge til en applikasjon til dette området.
or
Importer en eksisterende applikasjon

 

 

MTB-gruppen består av en rekke eiendomsselskaper, primært innen handel, lager-/logistikk og kontor. Vi har vårt hovedkontor i Bergen sentrum. Selskapet eier og forvalter eiendommer lokalisert med ca. 50% i Bergen, ca. 25% øvrig Vestland og ca. 25% i Norge for øvrig.


Bjarne Johan Øen og Morten Chr. Egge startet i 1993 med kjøp av sin første boligeiendom. Senere på 90-tallet ble det jevnt og trutt gjort 
betydelige investeringer innen bolighus og leiegårder i Bergen Sentrum. I 2001 ble Sandviken Eiendomsutvikling AS etablert sammen med Tom Rune Pedersen.

I 2005 ble de fleste bolig-eiendommene solgt og selskapet flyttet fokus mot næringseiendommer. I dag eier selskapet ca 150.000 kvm næringsarealer og Rema 1000 er gruppens største leietaker. De leier lokaler av oss på 26 forskjellige lokasjoner i Norge. I 2012 kjøpte vi selskapet "Solist Vest AS", som inneholder 8 tidligere LIDL-eiendommer der Rema 1000 nå driver svært lønnsomme butikker. I 2015 overtok vi K
ostadveien 23 (Aibel bygget) som er et av av Bergens flotteste og mest moderne kontorbygg i denne klassen. I dag er det MTB Capital AS som er gruppens morselskap og som er eiet med 1/3-del hver av Egge, Øen og Pedersen.

Vi har i stor grad investert i etablerte eiendommer, men har etterhvert også utviklet noen eiendommer selv. I Sandane har vi bygget et kombinert Helse og Handels-senter på ca. 5.500 kvm hvor både kommersielle og offentlige aktører er etablert i langsiktige leieforhold. Gruppen har mange spennende utviklingsmuligheter i eiendomsporteføljen og vi samarbeider gjerne med andre solide aktører i eiendomsbransjen.

Vi har i dag et betydelig omsetningsvolum og en fornuftig gjeldsgrad. Dette gir oss en finansiell trygghet og mulighet til å gjøre investeringer når gode prosjekter dukker opp. 
Vår strategi er å satse på langsiktige leieforhold. Dette oppnår vi ved å yte god service og tilstrebe høy teknisk standard på eiendomsmassen. 
Vi er stolte over å ha et stort antall offentlige og solide leietakere i vår portefølje.